Moji učitelé

Tímto chci poděkovat všem svým lektorům za jejich profesionální výuku, předané zkušenosti a úžasný lidský přístup.


Bílá Vločka
 

Mgr. Denešová, Mgr. Dvořáková, MUDr. Holá, MUDr. Hrdý 


Robert Al Aref   

Studoval medicínu a vyučoval anatomii na lékařské fakultě. Masérské dovednosti studoval v několika cizích zemích. Je např. žákem autora indické masáže hlavy v Evropě, Narendra Mehty. Je zakladatelem sestavy pro manuální lifting obličeje v ČR, kterou sestavil na základě dlouholetého studia dané problematiky, vlastní praxe a zkušeností. Dlouhodobě vede odborné kurzy z oblasti masáží, regenerace, rehabilitace a lékařství. Má mnoholeté zkušenosti s výukou masáží v ČR i v zahraničí. Svou profesionalitu dokázal korunovat tím, že v roce 2010 založil masérskou školu EduSpa College, která si získává čím dál více příznivců.

 Bc. Kamil Štědrák

lektor Kinesiology- a Lymfo- tapingu

Margarette Eller

Pochází z Rakouska. Zajímá se o duchovní vědy, masáže, biometrii, zdravé stravování… V roce 2002 dokončila studia v Ohashiatsu Institutu v New Yorku a rozhodla se zasvětit svůj další profesní život šíření této techniky. Založila úspěšnou dlouholetou praxi ve Vídni, dnes žije a pracuje v Kanadě.

 
MgA. Zuzana Prouzová-Lehrmann a Josef Púry

Autorizovaná lektorka MgA. Zuzana Prouzová-Lehrmann je lektorkou Dornovy metody s nejdelší praxí v ČR. Společně s Jozefem Púry vyučují osobně Dornovu metodu na seminářích po celé ČR. Oba lektoři jsou autorizovaní mezinárodní společností Dornovy metody, certifikáty jimi vydané mají platnost na celém světěSe svými nejlepšími žáky rozšířili původní Dornovu metodu natolik, že založili "Českou školu Dornovy metody". Z. Prouzová Lehrmann ji představuje v první české knize Dornovy metody, která vyšla v roce 2011.


 Beáta a Július Pataky 

 Specialisté na reflexní terapii a reflexní diagnostiku. V návaznosti na další alternativní metody pomáhají klientům s odstraňováním příčin bolestí jak tělesných, tak psychických. Vedou vlastní školu reflexní terapie, jsou auoři několika knih - učebnic a mnoha odborných článků v různých časopisech věnujících se zdravému životnímu stylu.

 

Renata Plšková

Alternativním technikám se věnuje již od roku 1999. Holistické metody léčení fyzických i psychických potíží studovala v ČR a několik let i v USA. Patří mezi ně kromě aromaterapie i přírodní rostlinná léčba a homeopatie. Zajímá se také o principy tradiční čínské medicíny a o terapii su-jok. Spolupracuje s internetovými médii, kde publikuje odborné a tématické články, zabývá se překladatelskou činností. Má mnoholetou praxi ve vedení odborných seminářů, pravidelně přednáší a právem patří mezi velmi žádané a uznávané lektorky.

 

Irena Průchová

 Je profesionální lymfoterapeutka, diplomovaná všeobecná sestra a zkušená lektorka. Zabývá se také poradenstvím při prevenci a léčbě obezity a celulity. Je členkou americké lymfologické společnosti LANA, členkou ČAS, členkou traumatologicko-ortopedické sekce Motol a sekce nutriční terapeut. Absolvovala odborné stáže ve FN Motol - klinika rehabilitace, odd. lymfodrenáží, v ARCUS Brno - onko a lymfo centrum, v Lympho-opt klinik - Německo, Dr.Schingale , v Saint Francis Memorial Hospital, San Francisco- odd.léčby lymfedemu po op.Ca prsu, v Universitní klinice Barcelona - léčba otoků, lymfolog.centrum. V současnosti pracuje v centru preventivní mediciny - lymfo centru Praha, aktivně se zúčastňuje lymfologických kongresů v ČR a v USA a pravidelně lektoruje a vyučuje manuální lymfodrenáž těla. 


Jiří Beran

Je mistrem Reiki, absolventem semináře Integrální jóga podle Šrí Aurobindy, semináře v detoxikační medicíně, prošel výcvikem v Hlubinné abreaktivní psychoterapii, One Brain a Reflexní terapii, je členem registru koučů. Vede terapie rodinných konstelací, vede kurzy B.M.T. (bowen) jednak pro lidi a od roku 2010 i pro koně a psy.  V současné době pracuje syntézou těchto technik s lidmi na zlepšení kvality jejich života. Jeho mottem je „tělo je tvůj chrám“ 

 

Ing. Milan Černý MBA

Mnoho let se věnuje studiu čínské medicíny a filosofie v teorii i praxi, absolvoval odborné studijní pobyty v Japonsku a Číně. Má dlouhodobé zkušenosti s výukou a vedením seminářů z oboru čínské a alternativní medicíny, zdravého životního stylu, koučování a managementu.

 

Marie Mašková

Mistr Reiki